Op de boeddhaweg

image

Go to English

Welkom bij Dhammablog.nl, een website over een ontdekkingsreis in de grote, wondere wereld van het boeddhisme, een van de grote religies uit de wereldgeschiedenis.

Deze site gaat over de boeddhaweg, een concept dat zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld, maar dat nauw verbonden blijft met de oorspronkelijke verwoording door de Boeddha van het Achtvoudig Pad. Ieders boeddhaweg blijft evenwel een persoonlijke weg, zoals deze website duidelijk maakt.

Mijn blogartikelen documenteren het spoor van zelfstudie en beoefening dat ik heb gevolgd en volg sinds ik mijn eerste schreden zette op het gebied van zen en boeddhisme. En soms, wanneer ik mijn artikelen teruglees, dan zie ik dat deze niet zelden ook een spoor blijven etaleren van mijn onwetendheid.

Mijn wijze van beoefening is meegegroeid met de tijd. Mijn geestelijk thuis ligt binnen het zenboeddhisme, in het bijzonder bij mijn sangha van het Zen Centrum Amsterdam en mijn leraar Nico Tydeman.

Ik voel affiniteit met Hisamatsu, de Japanse filosoof en lekenleraar die zen na de Tweede Wereldoorlog aanpaste voor een nieuwe tijd. 

Met Hisamatsu volg ik het spoor van de zenweg terug naar China, het geboorteland van zen (chan), naar legendarische, mogelijk mythologische figuren als Linji en Bodhidharma. Hun werken en denken wordt vaak beschreven in teksten van volgelingen, omwille van de autoriteit toegeschreven aan hun ilustere voorbeeld-leraren. Dit is in de geschiedenis van het boeddhisme een terugkerend patroon.

Een aantal andere inspiratiebronnen moet worden genoemd:

Vasubandhu, een van de geestelijke vaders van de boeddhistische Yogacaraschool in het India van de vierde of vijfde eeuw.

De Chinese meditatiemeester Chih-I, die in de zesde eeuw aan de wieg stond van de Tiantaischool, een school van universalistische boeddhistische systeembouw die grote inspiratie putte uit de Lotus sutra.

Shinran, de reine-landboeddhist uit het Japan van de dertiende eeuw, die mij een grootse schok heeft gegeven met zijn herbezinning op de grondslagen van Mahayana.

Shinrans tijdgenoot Dogen, de literaire en mystieke zenmeester die o.a. sprak en schreef over de boeddhaweg, boeddhanatuur en tijd.

Twee andere Japanse zenmonniken blijven mij inspireren, de gevatte, pragmatische leraar Bassui (veertiende eeuw) en de rondzwervende dichter Ryokan (eind achttiende, begin negentiende eeuw).

Tot slot zou ik nergens zijn zonder het levende voorbeeld en het rijke, veelzijdige oeuvre van Thich Nhat Hanh, de Frans-Vietnamese zenboeddhist. Zijn nadruk op ‘inter-zijn’ creëert voor mij een lijntje naar de Chinese boeddhistische school van Huayan, de school van de Avatamsaka sutra. Deze school gaat uit van de interpenetratie van alle fenomenen.

Deze lijst is niet uitputtend. De boeddhaweg is een kronkelweg. Mijn omzwervingen verlopen nooit zonder omwegen. Ook de sutra’s uit de Pali Canon (de teksten van het oerboeddhisme) en de exegese hiervan door eigentijdse theravadins als Bhikkhu Bodhi en Thanissaro Bhikkhu dragen brokstukken bij aan mijn begrip van de boeddhistische leer.

Wat ik noem aan inspiratiebronnen zijn dan ook gestalten van mijn reis die mij zijn bijgebleven en bronnen waarbij ik steeds weer opnieuw te rade kan gaan voor spirituele voeding. Niemands teksten neem ik als onafhankelijke geest voetstoots aan. En hoezeer ook studie deel uitmaakt van de boeddhaweg, zen zou zichzelf niet zijn zonder nadruk op praktische beoefening.

Deze website staat dan ook vooreerst in het teken van zoeken en tasten naar ervaringen die in laatste instantie vaak woordeloos het beste tot hun recht komen. En voor zover ik hier antwoorden probeer te formuleren, zijn deze hooguit gedeeltelijk, onvolkomen en veranderlijk.

In deze geest schrijf ik in mijn blog over praktische vragen zoals verschillende vormen van meditatie, maar ook over filosofie en religie, en de relatie van spiritualiteit met maatschappij, politiek en sociaal handelen. Het rubrieksoverzicht op iedere pagina kan je wellicht op gang helpen.

Behalve in mijn artikelen vind je ook informatie en leessuggesties op het gebied van boeddhisme onder het kopje ‘Bronnen’ in het navigatiemenu. Hier staan o.a. teksten en verwijzingen naar de persoonlijke inspiratiebronnen die ik hierboven heb genoemd.

Hopelijk kan de hier geboden informatie lezers met een belangstelling voor zen en boeddhisme tot inspiratie strekken bij hun studie en beoefening. Iedere impressie, hoe vluchtig ook, laat een spoor na. Of, wanneer en hoe een zaadje wortel schiet, dat weet niemand. De spirituele ontwikkeling van mensen weeft zich uit vele losse draadjes die van her en der komen aanwaaien.


Dogen over de boeddhaweg:
“Butsudo” (Shobogenzo), klik hier (Engels)

Aanvullende informatie:
Ik schrijf eveneens over de zeldzame ziekte sarcoïdose en mijn leven hiermee op een afzonderlijke website, Sarcoblog.nl. Andere publicaties bevinden zich op mijn persoonlijke website JulesPrast.nl.

%d bloggers liken dit: